Danışmanlık ve Uygulama
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği
Herhangi bir ortamda toplanan veya bulunan verilerin izinsiz bir şekilde kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, açığa çıkartılması, bozulması gibi istenmeyen sonuçlardan korumak ve yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini engellemek amacıyla verilen hizmetler bütünüdür.

Bu kapsamda kurulacak sistemin sürekli olarak kararlı bir yapıda çalışması ve düzenli kontrollerinin sağlanarak bilginin bütünlüğünün korunması önemlidir.
Hizmeti Talep Edin
Alt Yapı ve Network Güvenliği
Alt Yapı ve Network Güvenliği
Kurulum safhasındaki tüm ihtiyaçların koordinesi sonucunda oluşturulacak ve uygulama safhasındaki saha ekibine yol gösterecek gerekli proje tasarım ve çizimlerinden başlamak üzere, tüm sistemlerin sorunsuz bir şekilde işletmeye alınması ve aktiflere bağlanması özelinde gerekli çalışmaların yapılması hizmetidir. Bu hizmetin uzman danışmanlarımız aracılığıyla kurulum aşamasında ve şirket içinde (yerinde) alınması, yapının stabil ve güvenli çalışmasını sağlar.

Kurumda kişilerin ve sistemlerin çalışması için ihtiyaç duyulan bilgi işlem ve ağ (network) yapısının dizaynından kullanımına kadar güvenli bir hale getirilmesidir. Amacı sistemin çalışmasında risk faktörünü en aza indirgeyerek kullanıcılara stabil ve güvenli çalışma ortamı sağlar.
Hizmeti Talep Edin
Sanallaştırma Uygulamaları Güvenliği
Sanallaştırma Uygulamaları Güvenliği
Ajan yazılım kullanılmaksızın güvenlik ürünleriyle denetimin yapılması ve kontrol altına alınması işlemleridir. Sanal ve fiziksel sistemler üzerindeki anormal olayların tespit edilmesi ve denetlenmesini sağlar. Dizayn aşamasında, sistemlerde yapılacak iyileştirme dönemlerinde, canlı ortama geçilmeden önce ya da sistemin verimliliğini ve güvenliğini kontrol etmek amacıyla bu hizmete ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hizmet sanallaştırma yapısına geçmeyi planlayan veya geçen kurumlar için sunucuların bulunduğu ortamlarda veya uzaktan verilebilmektedir. Stabilizasyon için, en az bir kez alınması koşuluyla, periyodik olarak denetlenmesi uzman ekibimiz tarafından önerilmektedir
Hizmeti Talep Edin
Bulut Bilişim Güvenliği
Bulut Bilişim Güvenliği
Son yıllarda giderek popülerleşen Bulut Bilişim, internet sağlayıcıları tarafından yedekleme amacı ile oluşturulmuş ve yaygınlaştırılmış sistemlerdir. TTNet, Google, Microsoft, Intel vb. dev kuruluşların sağladığı bu hizmet, veri saklama, altyapı sağlama ve çevrimiçi bilgi işleme gibi avantajlar sunar. Bunun yanında çevrimiçi altyapıya geçiş, kişisel bilgilere yetkisiz kişilerin erişiminin kolaylaşabileceği hususunda kaygılar yaratmakta ve ileride hukuksal sorunlara sebep olacağı öngörülmektedir.

Olası gizlilik ihlallerinin temel sebebi, kullanıcıların bilgilerinin aynı sunucular üzerinden hizmet almasıdır. Bulut Bilişim, gizlilik ihlali ile ilgili kaygıları henüz giderememiştir; hizmet sağlayıcıları bulutta depolanan bilgilere diledikleri zaman erişebilmektedir. Bu durum aynı zamanda yetkisiz kullanıcıların kasıtlı (kötü amaçlı) ya da bilinçsiz (kazara) olarak verileri değiştirmesine yahut tamamen silmesine olanak sağlamaktadır.

Bulut sistemlerinden alınan çevrimiçi hizmetin devamlılığı, verilerin güvenliği ve gizliliği için verilen tespit, denetim, danışmanlık hizmetlerindeki esas amaç; gizliliğin ve güvenliğin sağlanarak korunmasıdır. Bulut Sistem kullanan tüm kişi ve kuruluşların bu hizmeti uzman bir ekipten periyodik olarak alması önerilmektedir
Hizmeti Talep Edin
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IPS/IDS) Hizmetleri
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IPS/IDS) Hizmetleri
IDS (Intrusion Detection System): Esas amacı tanımlama ve loglama olan, kötü niyetli ağ hareketlerini bağlantılarını tespit eden sistemdir.
IPS (Intrusion Prevention System): Kötü niyetli ağ hareketlerini önleme amaçlı sistemdir.
IDPS (Intrusion Detection and Prevention System): Genel olarak IDS ve IPS sistemleri güvenlik nedenleriyle tek başına kullanılmamaktadır. İki sistem bir arada kullanıldığında IDPS ismini almaktadır.

Ağı ve ağdaki trafiği kötü amaçlı aktivitelere karşı korumak ve saldırganların ağınıza erişimini engellemek üzere kullanılan hizmettir.

Saldırı tespit sistemleri (IDS), bilgisayar ağlarını görüntüleme imkanı sağlarken; saldırı önleme sistemleri (IPS) müdahale ve kontrol etme imkanı sağlar. Hizmetin, sistemlerin kurulum aşamasında ve sonrasında alınması tavsiye edilir. Hizmet genelde ağın olduğu lokasyonda verilmektedir.

Bu hizmeti şirketinizin almasındaki esas gerekçe, önceden bilinen saldırıların ve diğer kötü niyetli yetkisiz erişimlerin, IT kaynaklarına ulaşmadan engellenmesi ve olayların raporlanmasıdır.
Hizmeti Talep Edin
Log ve Alarm Yönetim Hizmetleri
Log ve Alarm Yönetim Hizmetleri
Sistemlerde yaşanan ve kayıt altına alınmış olayların bilgilerinin (logların) toplanmasına ve sistemlerde yapılan işlemler hakkında analiz ve raporların sunulmasına dair hizmetlerdir. Sunucular, uygulamalar, ağ cihazları ve enerji-altyapı sistemlerinin izlenmesini sağlar. Topladığı verileri raporlarken aynı zamanda grafiklerini ve geçmiş analizlerini de oluşturur.

Belirlenen kriterlere uygun şekilde, sorun durumlarında alarm oluşturur ve ilgili kişilere e-posta/sms gönderir. Hizmet konusunda uzman çözüm ortakları aracılığı ile kurum lokasyonunda verilir.

Ağ ve sistem güvenliğini kontrol etmek ve izlemek için bu hizmet önerilmektedir.
Hizmeti Talep Edin
Felaketten Kurtarma ve Acil Durum Yönetimi
Felaketten Kurtarma ve Acil Durum Yönetimi
Kurumun ihtiyaçları ve yapısı gözetilerek felaket veya acil durumlarda sistemin kesintiye uğramadan çalışmaya devam etmesini sağlar. Felaket durumunda şirketinizin iç ve dış ortamlarla iletişiminin sağlanması; elektrik kesintisi, yangın, deprem gibi olası felaketlerde bilgilerin korunması ve olası kayıplar karşısında yedeklenmiş verilerin aktif edilmesi gibi kriz yönetimi planlarını içeren süreçtir.

Acil durum yönetiminin şirketinizin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olması için gereken tüm tedbirlerin şirket lokasyonunda, felaketten önce planlanmış olması; veri kaybında yedeklere nasıl ulaşılacağı, yedeklemelerin hangi periyodlarla yapılacağı, tekrar nasıl geri getirilceği önceden tanımlanmış olmalıdır.

Bu hizmet kritik veriye sahip olan tüm kurum ve sektörler için önerilmektedir.
Hizmeti Talep Edin