Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IPS/IDS) Hizmetleri
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IPS/IDS) Hizmetleri
Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri (IPS/IDS) Hizmetleri
IDS (Intrusion Detection System): Esas amacı tanımlama ve loglama olan, kötü niyetli ağ hareketlerini bağlantılarını tespit eden sistemdir.
IPS (Intrusion Prevention System): Kötü niyetli ağ hareketlerini önleme amaçlı sistemdir.
IDPS (Intrusion Detection and Prevention System): Genel olarak IDS ve IPS sistemleri güvenlik nedenleriyle tek başına kullanılmamaktadır. İki sistem bir arada kullanıldığında IDPS ismini almaktadır.

Ağı ve ağdaki trafiği kötü amaçlı aktivitelere karşı korumak ve saldırganların ağınıza erişimini engellemek üzere kullanılan hizmettir.

Saldırı tespit sistemleri (IDS), bilgisayar ağlarını görüntüleme imkanı sağlarken; saldırı önleme sistemleri (IPS) müdahale ve kontrol etme imkanı sağlar. Hizmetin, sistemlerin kurulum aşamasında ve sonrasında alınması tavsiye edilir. Hizmet genelde ağın olduğu lokasyonda verilmektedir.

Bu hizmeti şirketinizin almasındaki esas gerekçe, önceden bilinen saldırıların ve diğer kötü niyetli yetkisiz erişimlerin, IT kaynaklarına ulaşmadan engellenmesi ve olayların raporlanmasıdır.
Hizmeti Talep Edin