Kurumsal
Şirket Profili
Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını önceden görerek bu ihtiyaçları karşılayabilecek yeni ürün ve hizmetler için sürekli çalışan ve öğrenen CYBERAGE, organizasyon yapısı içinde iş ortakları ile birlikte kaliteli hizmet verir. Temel ilke olarak bir yandan bireysel yaratıcılığı desteklerken diğer yandan çalışmaların kalite güvencesi olan ekip çalışmasını özenle yürütür.

1999 yılında sistem, network, altyapı ve yazılım güvenliği alanlarında çalışmaya başlayan personellerimiz, 2006 yılından bu yana farklı sektörlerde yer alan kurum ve kişilerle birlikte çözüm üretmişlerdir. Uluslararası yarışmalarda başarısını kanıtlamış deneyimli ekibimiz, Cyberage çatısı altında ;

• Denetim,
• Danışmanlık ve Uygulama,
• Eğitim,
• Adli Bilişim konularında Siber Güvenlik Hizmetleri sunmaktadır.
Cyberage Kurumsal
Felaketler bir anda gerçekleşmez
Her sonucun sebebi vardır. Biz de sebepleri kontrol altına alarak ortadan kaldırmak için buradayız.
Misyonumuz
Misyonumuz;
Siz hedeflerinize doğru yürürken, biz, uzun soluklu çözüm partneriniz olarak;
  • Zamanınızı,
  • Emeğinizi,
  • Kazancınızı,
  • İtibarınızı korumak için çalışıyoruz
Vizyonumuz
Vizyonumuz
Her geçen gün gelişen bilgi teknolojilerine hakim ekibimiz, siber güvenlik alanındaki farkındalığı arttırarak kişi ve kurumların güvenliğini sağlamaya devam ederken, bir yandan da ülkemize bilgili, bilinçli, kabiliyetli bilişimciler miras bırakmayı hedeflemektedir.
Değerlerimiz
Değerlerimiz
  • Gizlilik
  • Güven ve Sorumluluk
  • Takım çalışması yürütmek ve çözüm odaklı olmak
  • Çalışan ve müşteri memnuniyeti
  • Yenilikçilik ve bilgi aktarımı
Bilgi Güvenliği Politikamız;
Cyberage bilginin en önemli değer olduğu fikrinden hareketle, yönetimsel verimliliğin ve etkinliğin artırılmasının, şirket stratejik hedeflerine ulaşma konusunda son derece önemli olduğuna inanmaktadır.

Cyberage olarak iş sürekliliğimizin devamı ve bilgi varlıklarımıza yönelik her türlü riski yönetmek amacıyla kurmuş olduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizde temel hedeflerimiz;

• Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek,
• Bilgi güvenliğini ihlalle ilgili bir olay yaşanması riskini en aza indirmek, yaşanması durumunda ise gerekli çözümleri üretebilmek,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere uymak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında müşterilerimizin bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişebilirliğini sağlamak,
• Çalışanlarımızın bilgi güvenliği farkındalığını artırmak,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.
UZMANLIK ALANLARIMIZ
Genel Müdür Sızma Testi, Ağ, Adli Bilişim, Depolama, Sanallaştırma, Sistem, Risk Yönetimi
Teknik Departman Yöneticisi Sızma Testi, Web, Ağ, Performans Testleri, Sosyal Mühendislik Testleri
İş Geliştirme Yöneticisi Proje Yönetimi, İş Geliştirme
Bilgi Güvenliği Analisti Sızma Testi, Ağ, Sistem, Uygulama Güvenlik Araştırmaları, Optimizasyon, Hata Tespiti
BT Güvenlik Operasyonları Uzmanı Sızma Testi, Web, Ağ, Performans Testleri, Adli Bilişim, Sistem, Sosyal Mühendislik Testleri, Siber Casusluk
Siber Güvenlik Araştırmacısı Sızma Testi, Mobil, Donanım, Elektronik, RF, Fiziksel Testler, Sosyal Mühendislik Testleri
Siber Güvenlik Araştırmacısı Sızma Testi, Mobil Uygulama, Zararlı Yazılım Analizi
Bilişim Güvenliği Danışmanı Sızma Testi, Ağ, Adli Bilişim, Depolama, Sanallaştırma
Bilişim Güvenliği Danışmanı Sızma Testi, Sistem, Ağ, Web
Sosyal Mühendis Bilgi Toplama, Siber Casusluk
Bilişim Güvenliği Döküman Yöneticisi Bilişim Döküman Yönetimi
İletişim Uzmanı İletişim uzmanı, NLP