Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği
Herhangi bir ortamda toplanan veya bulunan verilerin izinsiz bir şekilde kullanılması, değiştirilmesi, silinmesi, açığa çıkartılması, bozulması gibi istenmeyen sonuçlardan korumak ve yetkisiz kişiler tarafından ele geçirilmesini engellemek amacıyla verilen hizmetler bütünüdür.

Bu kapsamda kurulacak sistemin sürekli olarak kararlı bir yapıda çalışması ve düzenli kontrollerinin sağlanarak bilginin bütünlüğünün korunması önemlidir.
Hizmeti Talep Edin